otto

dinsdag, 2 mei 2023


Optimaliseer het onderwijsproces met Drupal E-learning en LMS

Ontdek de kracht van Drupal voor e-learning en verander de manier waarop uw leerlingen leren. Lees meer over hoe flexibele online leeromgevingen en LMS platformen bijdragen aan een revolutionaire onderwijservaring.

Drupal voor E-learning

Vaak hebben wij mensen een soort ‘wake up call’ nodig om af te stappen van sommige, ietwat gedateerde gewoontes. Het oprukken van het coronavirus was een goed voorbeeld van zo’n wake up call. Ineens konden leerlingen wereldwijd niet meer naar school. Met de huidige technologie zou het voor leerlingen echter toch wel mogelijk moeten zijn om vanuit hun eigen huis fatsoenlijke lessen te krijgen?

Dit bleek in de praktijk zeker mogelijk! Innovaties op het gebied van Learning Management Systemen (LMS) waren al ver gevorderd, maar vooral middelbare scholen en basisscholen waren lang niet allemaal even happig om op het gebied van LMS het onderste uit de kan te halen. Het coronavirus deed dit beeld compleet veranderen, zo zagen wij bij VDMi ook. 

Opigno LMS E-learning trainings page
Wat is de toegevoegde waarde van een LMS?

Er bestaan grote verschillen tussen het leren via LMS’en en de conventionele manieren van onderwijzen, waarbij beide vormen natuurlijk hun eigen unieke voordelen hebben. Idealiter worden beide vormen van onderwijs dus gecombineerd, om zo van de voordelen van beide manieren te genieten. Hierbij is het voordeel van de klassieke manier van lesgeven natuurlijk de fysieke interactie die leerlingen hebben met docenten en klasgenoten, terwijl het voordeel van Learning Management Systemen juist zit in de vele malen hogere mate van overzicht die de docent heeft over de prestaties van de leerling.

Zo heeft een docent veel beter inzicht in hetgeen waar leerlingen precies moeite mee hebben en wie meer uitleg nodig heeft, dan het geval is in een klas van 30 leerlingen. Daarbij komt dat leerlingen constant blijven worden uitgedaagd en zij langer geïnteresseerd kunnen worden gehouden, dankzij gamification en op individueel niveau op hen toegespitste opdrachten en/of ander leermateriaal.

Opigno LMS E-learning Catalogue
Drupal als LMS

Nu we een beter beeld hebben van de algemene voordelen van Learning Management Systemen, kunnen we ons  nu gaan afvragen in welke mate Drupal een geschikt platform is om zo’n systeem te realiseren. Om jou een goed overzicht te bieden van de kenmerken die Drupal een geschikt LMS-platform maken, hebben wij deze hieronder voor je op een rijtje gezet:

  • Drupal is een open-source systeem. Dit uit zich in de kosten (betaalbare prijzen), de mate van ontwikkeling (flexibel) en de beveiliging (hoog).
  • De community van Drupal developers is erg groot. Dit impliceert dat er genoeg modules bestaan die het bouwen van een LMS vergemakkelijken.
  • Vaak heb jij, als webbeheerder van een  onderwijsinstelling, talloze websites in beheer, die elk een verschillend doel dienen. Als elk van deze sites dezelfde modules en functies heeft, kan jij aan de hand van de multisite functionaliteit één codebase genereren voor alle websites en ze telkens gelijktijdig updaten. Dit scheelt een hoop tijd en moeite!
  • Drupal biedt de mogelijkheid gemakkelijk een uitgebreide sitestructuur op te bouwen met behulp van taxonomie.
  • In principe vergt het implementeren en aanpassen van de basisfunctionaliteiten en het uiterlijk (de UX)  van de website geen diepgaande programmeerkennis. Dit betekent dat er niet elke keer een Drupal specialist hoeft te worden gedetacheerd als zich een klein probleem met basisfunctionaliteiten voordoet.
  • Websites voor onderwijsinstellingen worden gebruikt door leraren, studenten, ouders, vrienden en gasten. Elk van deze groepen moet verschillende toegangsrechten hebben. Dit is precies één van de ‘key strengths’ van Drupal als  CMS.
  • Drupal-websites zijn standaard mobielvriendelijk. Dit is natuurlijk wel zo gemakkelijk als de doelgroep die je beoogt te  bereiken pubers zijn  die de  hele dag op hun smartphone spenderen.
  • De interface van Drupal is gelokaliseerd in meer dan 100 talen, waardoor gemakkelijk  websites kunnen worden ontwikkeld voor onderwijsinstellingen over de hele wereld. Vooral voor internationale scholen of universiteiten met veel internationale studenten is dit van grote waarde
  • Drupal biedt veel mogelijkheden voor studenten om samen te werken aan coöperatieve opdrachten.
Opigno LMS E-learning Dashboard
Vrijheid

De wereldwijde populariteit van Drupal steunt in principe op vier pijlers: flexibiliteit om met dit CMS te maken, schaalbaarheid, een responsieve en grote community en een lage instapdrempel, die het systeem ook voor mensen zonder programmeerkennis toegankelijk maakt. 

Hoewel er natuurlijk bepaalde modules voor het realiseren van een online leeromgeving bestaan, besteden we hier in deze blog liever niet te veel aandacht aan. Dit zou immers te kort door de bocht zijn. Wij willen jou immers juist duidelijk proberen te maken dat er, wanneer je met Drupal werkt, in principe geen standaardoplossing bestaat. Drupal biedt de developer immers zo veel flexibiliteit en vrijheid, dat de mogelijkheden eigenlijk alleen begrensd worden door jouw verbeelding. 

Het bouwen van een website of leeromgeving met Drupal zou je dus in wezen kunnen vergelijken met het bouwen van een huis. De drupal core en enkele standaard practices vormen dan slechts de  fundering. De verdere ontwikkeling van de CMS kunnen onze Drupal developers volledig op maat realiseren. Wij merken dat opdrachtgevers die in samenwerking met ons leeromgevingen realiseren, hier vooral de grote meerwaarde van Drupal in zien.

Hun grootste uitdaging is immers om leerlingen, die een steeds korter wordende aandachtsboog hebben, uit te blijven dagen en geboeid te houden. Door met Drupal te werken, kunnen zij de leeromgeving zeer specifiek op maat maken voor hun leerlingen, om bovenstaand doel te bereiken.

Ben jij op zoek naar de juiste LMS voor jouw leerlingen of werknemers die willen  doorgroeien? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te evalueren. Al vele tevreden opdrachtgevers gingen je voor!