Onze visie op samenwerken

Onze klanten zijn goed in concept en design. Wij zijn goed in de technische uitwerking. Maar VDMi is meer dan een betrouwbare implementatiepartner.
Afbeelding Schets Werkvisie

Goed op de hoogte
We worden graag vanaf de beginfase bij de realisatie van een project betrokken. Door vroeg in te stappen, zijn we goed op hoogte van de projectdoelstellingen en de business van de eindklant. Dat is merkbaar in ons advies tijdens de sprints in de bouwfase.

 

Actief meedenken
Tijdens de strategie- en ontwerpfase luisteren we niet alleen, we denken graag mee. Welke ontwerpkeuzes leiden tot technische uitdagingen? Welke oplossingen zijn er mogelijk? Dat bespaart tijd en teleurstellingen in latere fases.  

Techneuten aan boord vanaf het begin van het proces
Ontwerp als productvisie

Bij de start van het bouwtraject staat er een ontwerp. Deze geeft de productvisie weer. Hoewel het zegt ‘hier willen we naar toe’, is zo’n ontwerp vrijwel nooit in beton gegoten. Want wanneer eindklanten na een sprint door de website-in-ontwikkeling heen klikken, veranderen wensen weleens. Soms klein, soms groot.

 

Om tot het beste eindresultaat te komen, bieden wij een gestructureerd, maar flexibel proces. Waarin het ontwerpende bureau, de eindklant en wij als technische partij samenwerken om tot de beste besteding van het budget te komen. Iedereen in de rol waarin hij de meeste waarde toevoegt.

Afbeelding Schets Scrum team verdeling

Hoe ziet het proces eruit?

Hoewel we in overleg met de klant ook wel eens kiezen voor een andere aanpak, werken we vooral met scrum. De goede eigenschappen van deze methode noemden we al kort in de vorige alinea: scrum biedt overzicht en structuur, en tegelijkertijd is er ruimte voor voortschrijdend inzicht. Vaak loopt een bouwtraject meerdere maanden, en over zo’n periode zijn er altijd zaken waarvan een klant zegt: ‘dat moet toch anders’, of ‘inmiddels heeft onderdeel X meer prioriteit’. Dat kan binnen dit proces, zonder dat de planning overhoop komt te liggen.

Afbeelding Schets Scrum Werkvisie

Ideeën omzetten naar een technische oplossing

Scrum begint met goed luisteren naar de vraag van de klant. We stellen kritische vragen en samen scheppen we een beeld van een eindresultaat. Dat beeld werken we vervolgens uit in globale deeloplossingen. Al deze losse onderdelen voor de nieuwe website of applicatie zetten we in een lijst in een online omgeving. De klant prioriteert deze lijst, met hulp van ons. De onderdelen bovenaan werken we vervolgens in detail uit. Deze belangrijkste en uitgewerkte onderdelen worden in een sprint van 2-4 weken gerealiseerd. Daarna volgt een evaluatie en geeft de klant of product owner aan waaraan hij wil dat er in de volgende sprint wordt gewerkt.

Door niet meteen alle grote brokstukken in detail uit te werken, voorkomen we dat we onnodig tijd verliezen. Zoals gezegd verandert er nog weleens iets tijdens het traject. Als bepaalde onderdelen uiteindelijk komen te vervallen of wijzigen, heb je de tijd en kosten bespaart van teveel uitgebreide technische uitwerkingen.

 

Testen en opleveren

Elke sprint wordt er een deelproduct opgeleverd. Dat deelproduct wordt eerst in een testomgeving gezet. Daar controleren we als collega’s elkaars werk. Vervolgens gaat het naar de acceptatieomgeving. De klant kan hier de nieuwste onderdelen checken en feedback geven. Pas als de klant akkoord is, worden deelproducten in productie gezet. Wanneer er voldoende af is en de klant geeft een ‘go’, dan gaan we live.

 

Hard werken en resultaten boeken

De klant moet tevreden zijn. Punt. Dat betekent dat als het nodig is, we buiten werktijden doorwerken. Dat is het waard als we een blije klant zien en samen een eindresultaat opleveren waar we trots op zijn.   

Afbeelding Schets Inbreng Idee workflow

Kom een bakkie met ons doen

Neem gerust contact met ons op, want wij voorzien je graag van een passend advies. Wij informeren je graag over de mogelijkheden die Drupal je biedt en maken bovendien alles op maat voor jouw bedrijf of organisatie.