Drupal back-end detachering

Werk jij momenteel aan een omvangrijk project, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een complexe applicatie of site voor een grote klant? Dan kan het wel eens zo zijn dat je simpelweg capaciteit tekort komt om vóór de deadline van die zo belangrijke klant aan diens eisen te voldoen. Dat is natuurlijk vervelend, zo begrijpen wij bij VDMi. Gelukkig werken wij graag met jou samen, om zo toch klant tevreden te kunnen stellen. Dit doen wij door middel van het detacheren van onze Drupal developers aan jouw project.

Drupal back-end detachering

Drupal back-end detachering

Logischerwijs zullen wij dan eerst bekijken wat voor Drupal expert het gat in jouw team dan het best zou kunnen opvullen. Bij VDMi maken wij namelijk onderscheid tussen grofweg drie typen detachering. Wij kiezen er dan voor om één van de volgende Drupal experts toe te wijzen: 

 • Drupal back-end developer
 • Drupal front-end developer 
 • Drupal projectleider
Wat houdt back-end development in?

Aangezien wij in dit artikel zullen ingaan op back-end development van applicaties en websites, zullen we eerst kort toelichten wat nou precies het verschil is tussen back-end development en front-end development. Waar front-end development vooral werkt aan dat gedeelte van de applicatie of website waar de gebruiker daadwerkelijk zicht op heeft, werkt een back-end developer vooral aan de servers die schuilgaan aan  applicaties en websites. Gebruikers hebben namelijk geen direct zicht op de back-end van een applicatie.  Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat front-end developers verantwoordelijk zijn voor het overbrengen van het gevoel dat jij aan de bezoekers van jouw website wil overbrengen, terwijl back-end developers ervoor zorgen dat deze mooie user interface (UI) daadwerkelijk functioneert zoals oorspronkelijk bedoeld is.

De back-end van de applicatie zou je kunnen zien als de geschreven code die de informatie uit de databases overbrengt aan de browser of applicatie. Dit klinkt misschien nog ietwat abstract. Daarom zullen we dit iets verder toelichten. Een paar concrete voorbeelden van de taken die een back-end developer op zich neemt, zijn:

 • Het ontwikkelen én beheren van API's (Application Programming Interfaces).
 • Het ontwikkelen van oplossingen voor de acceptatie en opslag van gegevens voor websites, met name voor websites die betrokken zijn bij de verwerking van betalingen.
 • Een website-architectuur creëren door gebruik te maken van de juiste product lifecycle-benaderingen, zoals Agile Scrum en frameworks.
 • Het organiseren van de systeemlogica.
 • Oplossingen bieden voor problemen met het systeem.
 • Het debuggen en troubleshooten van apps.

Ik  hoop dat je aan de hand van deze voorbeelden een duidelijk beeld  kunt schetsen van wat de taken en verantwoordelijkheden van een back-end developer precies inhouden.

Wanneer heb jij een Drupal back-end developer nodig?

Als jij al een beetje door onze website hebt genavigeerd, is het je vast opgevallen dat er veel wordt gesproken over de talloze mogelijkheden die Drupal te bieden heeft op het gebied van websites en applicaties. Deze veelzijdigheid van Drupal is te danken aan het feit dat deze CMS open source is en dat (back-end) developers dus gemakkelijk eigen modules kunnen coderen. Drupal wordt bijvoorbeeld vooral ingezet voor grotere omgevingen, zoals corporate websites of webshops. Om voor deze partijen weboplossingen die goed en veilig functioneren te realiseren, moeten koppelingen kunnen worden gemaakt met externe applicaties. Dit is een typische taak voor back-end developers. Mocht jij dus op zoek zijn naar een oplossing op maat, die binnen de conventionele modules lastig te realiseren is, schroom dan niet om een Drupal developer in te schakelen.

Ook voor het onderhouden van de back-end zijde van jouw website zul je back-end developers nodig hebben. Zij schrijven bij het bouwen van een website namelijk code die ervoor zorgt dat er continu getest wordt of de website wel op juiste wijze reageert op de handelingen die de gebruiker op de user interface (UI) verricht. Vervolgens zorgen zij voor de uitrol van complete stappenplannen die de problemen moeten oplossen, indien de website niet goed functioneert. Zo zorgt de back-end developer ervoor dat de website zichzelf als het ware draaiende houdt. Mochten er zich echter problemen voordoen die ofwel niet uit de tests naar voren komen, ofwel simpelweg niet automatisch door de server worden opgelost, dan moet de back-end developer uiteraard zelf in actie komen. Vooral wanneer er sprake is van dit soort gevallen, is het verstandig meteeen contact op te nemen met een Drupal expert. Deze zal dan onmiddellijk extra back-end developers aan jouw project detacheren.

Benieuwd of onze back-end developers jou uit de brand kunnen helpen? Waarschijnlijk wel! Onze Drupal specialisten beschikken namelijk allemaal over de volgende zeer uitgebreide skills set:

 •  GIT
 •  LINUX
 • Apache
 •  Nginx
 •  kennis van Drupal 7, 8 en 9.
 •  PHP
 •  mysql
 •  memcache
 •  varnish
 •  solr
 •  Agile en Scrum  
 •  Sass/less
 •  Yarn
 •  Javascript Jquery
 •  WCAG

Kom een bakkie met ons doen

Voor hulp op het gebied van Drupal back-end development ben je bij VDMi dus aan het juiste adres! Wij gaan dan ook graag met jou om de tafel om de mogelijkheden die een samenwerking te bieden heeft, te bespreken. Je kunt ons bereiken via info@vdmi.nl , maar we vinden het nog gezelliger als je bij ons op kantoor in hartje Rotterdam langskomt voor een kop koffie!