Bas

woensdag, 14 september 2022


VDMi, Drupal en WCAG

Toegankelijkheid is een belangrijk aspect wanneer wij binnen VDMi een website bouwen. Wanneer een website toegankelijk is betekent het dat alle doelgroepen de website beter kunnen navigeren.
WCAG
Wat is toegankelijkheid?

Elke gebruiker heeft veel baat bij een website die toegankelijk is. Binnen VDMi hechten wij veel waarde aan een toegankelijke website. Toegankelijkheid van websites wordt getoetst volgens de WCAG normen. Hier heb je verschillende versies van. Hoe hoger de versie hoe meer eisen er worden gesteld qua toegankelijkheid. De meest recente versie is WCAG 2.1. Hieronder enkele voorbeelden van toegankelijkheid binnen websites:

 • Gebruikers kunnen met een toetsenbord door de website navigeren.
 • Kleuren moeten aan een bepaald contrast voldoen.
WCAG

We hebben het hiervoor al een heel klein beetje gehad over WCAG en wat het is. WCAG is ontstaan in de jaren 90 toen het internet nog in zijn kinderschoenen stond. Het WCAG is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). In 1999 werd de eerste Web Content Accessibility Guidlines oftewel WCAG standaard opgesteld. Versie 1.0 was een feit. Opgevolgd verscheen in 2008 versie 2.0 en in 2018 de meest recente en huidige versie 2.1.

WCAG 2.1 is opgedeeld in de volgende 4 principes:

Waarneembaar
Gebruikers kunnen de website ervaren door zintuigen die voor hen beschikbaar zijn.

Bedienbaar
De website zorgt ervoor dat gebruikers de content kunnen vinden en gebruiken, ongeacht de manier waarop ze hier gebruik van maken.

Begrijpelijk
Er wordt voor gezorgd dat gebruikers en software de content kunnen begrijpen op de website.

Robuust
Er wordt voor gezorgd dat de content betrouwbaar is en kan worden geïnterpreteerd door een uiteenlopende soorten gebruikersagenten (user agents), met inbegrip van technische hulpmiddelen.

 

Deze principes bevatten verschillende richtlijnen, die op hun beurt verschillende succescriteria bevatten. De succescriteria zijn verdeeld volgens de volgende drie niveaus:

 • A (Minimale toegankelijkheid)
 • AA (Gemiddelde toegankelijkheid)
 • AAA (Optimale toegankelijkheid)

Deze niveaus bepalen hoe toegankelijk de succescriteria is. Hieronder geef ik enkele voorbeelden van een succescriteria bij ieder niveau:
A

 • Navigeren via toetsenbord.
 • Video ondertiteling.
 • Geen zogenaamde keyboard traps.

AA

 • Kleur contrast ratio moet in de meeste gevallen minstens 4,5:1 zijn.
 • Alternatieve tekst gebruiken bij afbeeldingen.
 • Koppen staan in een logische volgorde. 

AAA

 • Kleur contrast ratio moet in de meeste gevallen minstens 7:1 zijn.
 • Gebarentaal aanwezig bij video en audio materiaal.
 • Afbeeldingen met tekst mogen alleen gebruikt wordt op decoratieve wijze of als er essentiële informatie wordt getoond.
   
Toekomst WCAG

Het W3C heeft een aantal plannen voor de toekomst van WCAG. Binnen het W3C heeft de zogenaamde Silver Task Force de taak om te onderzoeken wat er nodig is om in de toekomst toegankelijkheid te waarborgen.

Zo is het W3C bezig aan de laatste loodjes voordat versie 2.2 uitgebracht zal worden. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de toekomst van de WCAG standaard. Zo zal versie 3.0 veel veranderingen met zich mee brengen en ervoor zorgen dat toegankelijkheid over een breder scala aan apparaten ondersteund wordt.

WCAG 2.2

WCAG 2.2 staat op de agenda om in december van 2022 uitgebracht te worden. Versie 2.2 zal de laatste versie zijn van de versie 2 serie. Met versie WCAG 2.2 wordt verder gebouwd op de vorige versies 2.0 en 2.1. In de huidige conceptversie van WCAG 2.2 staat voorlopig dat er 9 extra succescriteria bijkomen. De nieuwe WCAG 2.2 standaard zal ervoor zorgen dat websites nog beter te navigeerbaar en bruikbaar worden voor eindgebruikers.

WCAG 3.0

Naast WCAG 2.2 wordt er ook gewerkt aan een geheel nieuwe versie van WCAG. Versie 3.0 zullen veel veranderingen met zich meebrengen. De standaard zal pas over een aantal jaar uitgebracht worden. Op het moment ligt er alleen een conceptversie klaar om te bekijken welke veranderingen er verwacht worden.

Het belangrijkste verschil van WCAG 3 is dat het mogelijk maakt om een groter aantal digitale middelen beter toegankelijk te maken. WCAG 2 is toch meer gericht op websites in het algemeen. Door WCAG 3 zal toegankelijkheid verder gaan dan alleen maar web content. Er wordt een breder scala aan apparaten ondersteund. Bij versie 3.0 zal WCAG ook van naam veranderen. De naam wordt: 

W3C Accessibility Guidelines.

De WCAG 3 zal compleet vernieuwd worden. Zo zal er een nieuwe structuur komen die bestaat uit 4 principes met richtlijnen. De succescriteria zullen komen te vervallen en zullen worden vervangen door de richtlijnen en gewenste uitkomsten. De richtlijnen zullen je voorzien van de oplossing voor een probleem. Daarbij zijn de gewenste uitkomsten gekoppeld aan een richtlijn. Dit kan je vergelijken met de succescriteria die in WCAG 2 bestaat. De richtlijnen en gewenste uitkomsten zijn gedetailleerder en specifieker. 

Iedere uitkomst beschikt over kritische fouten en een puntentelling. Wanneer er een kritische fout wordt gevonden wordt er bepaald dat er niet wordt voldaan aan de desbetreffende richtlijn. Daarnaast wordt aan iedere uitkomst een aantal punten toegewezen. De punten bepalen hoe toegankelijk de desbetreffende content daadwerkelijk is. Het totaal aantal punten bepalen de score die bij het niveau past.

WCAG 3 zal beschikken over 3 niveaus. Het lijkt erg veel op WCAG 2 niveau AA, maar dat is het niet helemaal. De volgende 3 niveaus zullen in WCAG 3 te zien zijn:

 • Goud
 • Zilver
 • Brons (vergelijkbaar met WCAG 2.1 op niveau AA)

Brons zal ongeveer vergelijkbaar zijn met WCAG 2.1 op niveau AA. Daarbij komen er nog een aantal extra’s waar het aan zal moeten voldoen. De website of app voldoet aan het niveau Brons als er geen kritische fouten zijn en er een score is van 3.5 of hoger in iedere categorie. 

In WCAG 2 kennen wij 4 verschillende soorten beperkingen. In WCAG 3 wordt hier meer onderscheid tussen gemaakt. WCAG 2 bevat de volgende hoofdgroepen:

 • Visueel
 • Auditief
 • Motorisch
 • Cognitief

De lijst met functionele beperkingen zal worden uitgebreid in WCAG 3. In de huidige conceptversie worden de volgende functionele beperkingen genoemd:

 • Visie en Visueel
 • Horen en auditief
 • Sensorische kruispunten
 • Mobiliteit
 • Motoriek
 • Fysieke en sensorische kruispunten
 • Spraak
 • Aandacht
 • Taal en geletterdheid
 • Leerbeperkingen
 • Geheugen
 • Leidinggevend
 • Mentale gezondheid
 • Cognitieve en sensorische kruispunten

Richtlijnen kunnen op deze manier duidelijker worden omschreven

Belangrijk om te weten is dat WCAG 2 nog steeds relevant is wanneer WCAG 3 uitkomt. Kort gezegd wanneer je website voldoet aan de eisen die gesteld worden in WCAG 2.1 op niveau AA ben je goed voorbereid voor de toekomst van WCAG 3. Wanneer je namelijk aan deze eisen voldoet stroom je binnen op WCAG 3 op niveau brons met niet teveel extra werkzaamheden.

Vragen?

Mocht je na het lezen van deze blog nog vragen / opmerkingen hebben? Neem contact met ons op via het contact formulier